home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

7.500 kinderen in Kenia een innovatief, uitwisbaar schrift!

Hoe leer je als mens het meeste? Door fouten te maken! Voor kinderen geldt dat helemaal en school zou bij uitstek de plek moeten zijn om te oefenen en te leren van je fouten. Helaas krijgen veel schoolkinderen in Kenia die mogelijkheid niet. Een gebrek aan goed geschoolde leerkrachten én voldoende schrijfmateriaal ontneemt hen de kans zich te ontwikkelen. Want zonder pen en papier kunnen kinderen niet genoeg oefenen en zonder een bekwame docent leer je niks in de les.

Dit zorgt er onder andere voor dat slechts 12% van de kinderen in Afrika na de basisschool goed kan lezen. Daar willen we samen met jou iets aan doen!

7.500 kinderen een Correctbook

We willen 7.500 schoolkinderen in Kenia een innovatief, uitwisbaar schrift geven: een Correctbook. Dat is zo duurzaam dat het een heel schoolleven meegaat. Zo kunnen ook deze kinderen van hun fouten leren. Daarnaast willen we leraren trainen om hun lessen met gebruik van de Correctbooks leuker én leerzamer te maken.

meisje-kenia-uitwisbaar-schrift

Hoe lessen leuker worden

In de klas van Juf Elisabeth zie je het effect van onze aanpak. Ze zet haar leerlingen sinds de Edukans trainingen in groepjes aan het werk, waardoor ze veel meer leren dan voorheen toen ze haar lessen afstak voor in de klas en de leerlingen niet echt betrok bij de lesstof. De kinderen in haar klas gaan bijvoorbeeld nu naar buiten om plantjes te verzamelen. Terug in de klas discussiëren de leerlingen in groepjes over wat ze verzameld hebben. Daarna tekenen ze de planten na in hun Correctbook en schrijven ze de juiste namen erbij. Zo leren Elisabeth’s leerlingen over de natuur en oefenen ze ondertussen hun spelling.

docent-met-kind-in-klas-kenia

Help je mee?

Een Correctbook ínclusief docententraining kost slechts 10 euro! Help je mee? En als je 50 euro of meer doneert, ontvang je zelf ook een Correctbook. Heel handig voor je wekelijkse to-do-list of boodschappenlijstje.